Information om Cookies

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras pådin dator och som innehåller information. Vi sparar ingen personlig informationvia cookies. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i dinwebbläsare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389)ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information omatt webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används. Besökaren skaockså samtycka till att cookies används.

På vår webbplats används cookies av rent tekniska skälför att göra webbplatsen mer funktionell för dig som användare. Cookies användsendast när det är nödvändigt.

När används cookies på vår webbplats?

- Vi använder cookies från tredjepartsleverantör för attkunna få statistik över hur många besökare vi har på vår hemsida och för att fåfram annan statistik som gör att vi kan se hur besökarna klickar sig runt påvår hemsida. Detta är mycket vanligt och statistikverktyg som använder cookiesfinns på de flesta webbplatser.

- I de fall där det visas annonser på sidan kan detsparas information i cookies från tredjepartsleverantörer.

- Om en sida innehåller komponenter för sociala nätverkså som facebook och Youtube kan cookies användas av tredjepartsleverantören.

Om du vill undvika cookies

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta idin webbläsare. Det kan dock innebära att delar av hemsidan inte fungerar somdet är tänkt.

Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekartill lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att fålagra en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan du också radera cookies somlagrats tidigare. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.